Töötaja lugu

Andres Alango

Uued töötamisviisid kujundavad Stockmannis jaekaubanduse tulevikku

Jaekaubandus on äärmiselt konkurentsitihe valdkond, mis muutub pidevalt. Kogu aeg siseneb areenile uusi tegijaid ning vanad olijad teevad kõvasti tööd, et klientide ootustega sammu pidada. Stockmanni kontserni ärikontrolli üksust juhatav Andres Alango jälgib valdkonna arengut.

„Jaekaubanduses edukas olemiseks peame olema klientide jaoks olulised. Millist kogemust nad soovivad, kuidas nad eelistavad osta, mida nad ostmise teekonnal tähtsaks peavad? Seetõttu algab meie tegevuses kõik kliendist.

See tähendab, et me peame oma kliente väga tähelepanelikult kuulama ja olema valmis kõikidel tasanditel tegema muudatusi, mida on vaja klientide heaks teenindamiseks.“

Pingutame selle nimel, et muuta kliendi teekond võimalikult individuaalseks

Stockmann on teinud paaril viimasel aastal organisatsioonis märkimisväärseid muudatusi. See on mõjutanud tohutult seda, kuidas inimesed töötavad.

„Meil olid mõned rasked aastad, kui me oma kliente piisavalt ei kuulanud. Tänu organisatsioonilistele muudatustele oleme paindlikumad ning suudame kliente paremini kuulata ja nende vajadustele vastu tulla, kuna nad soovivad järjest individuaalsemaid teenuseid ja tooteid.

Oleme enamikust konkurentidest ees selle poolest, kuidas me nii veebipoes kui ka füüsilistes kauplustes teenuseid ja tooteid pakume ning neid omavahel kombineerida suudame. Eesmärk on alati leida klientide jaoks kõige mugavamaid lahendusi. Mugavus tähendab sageli teenuste, toodete ja isegi teabeedastuse individualiseerimist.“

Piiri- ja tiimiülene koostöö aitab mul erialaselt areneda

“Meie tehtud organisatsioonilised muudatused tähendavad ka seda, et inimesed ei tööta enam eraldi teabe jagamist vältides. Eri tiimide inimesed töötavad meeskonnana ja seal saavad kokku eksperdid kõikidest riikidest. Kui meie tehtavad plaanid hõlmavad mitmeid eri funktsioone, on nii lihtsam kokkulepitud eesmärkideni jõuda. Ametikohast olenemata töötavad kõik sama eesmärgi nimel – luua paremat kliendikogemust.

Mind isiklikult motiveerib üle riigipiiride toimuv reaalne meeskonnatöö ning olen erialaselt mitmes valdkonnas arenenud tänu võimalusele töötada koos eri riikidest pärit andekate inimestega.

Meie uue töötamisviisi viljad on juba majandustulemustes näha ning see võimaldab investeerida tulevikku.“

Mul on olnud karjääriteel hulgaliselt võimalusi

Tulin Stockmanni tööle osaajaga abilise ja müügiassistendina erinevates rõivaosakondades, käies ise veel koolis. Pärast kooli lõpetamist pakuti mulle osakonna juhataja ametit, kus mul oli võimalus õpitud juhtimisoskusi praktikas rakendada. Minu rahvusvaheline karjäär Stockmannis algas 2012. aastal ning ma töötasin Soomes, Balti riikides ja Venemaal erinevate ressursiplaneerimise projektidega.

Aastal 2015 vabanenud ärikontrolöri ametikohaga kaasnesid taas uued ülesanded ja see viis mind rahanduse valdkonda; 2018. aastal edutati mind Eesti ettevõtte finantsjuhiks. Alates 2022. aasta algusest töötan oma praegusel ametikohal Stockmanni kontserni ärikontrolli üksuse juhina.

Karjäärile tagasi vaadates võin öelda, et seal on olnud palju erinevaid õpiaegu, kus mul on tulnud uusi oskusi arendada ja eriteadmisi omandada. See on olnud üks vägev võimalusterohke teekond.“

Tahan, et mu meeskond oleks motiveeritud, edeneks ja kasvaks

Kuna Andres on kontserni ärikontrolli üksuse juht, töötab tema alluvuses hulk inimesi. Oluline ülesanne on meeskonda pidevalt inspireerida ja võimestada ning tagada, et kõik töötaksid koordineeritult samade eesmärkide nimel.

„Mina isiklikult leian, et parim moodus inimesi inspireerida on mõista, mis neid motiveerib, ning anda neile vabadus ise oma tööga seotud otsuseid teha. Stockmannis püüame saavutada ka otsustusprotsessi suuremat läbipaistvust, mis on samuti hea võimalus inimesi motiveerida ja usaldust kasvatada.

Usaldus on kõige olulisem ja õppida saab siis, kui vigade tegemine on lubatud. Tegelikult on mu eesmärk aidata meeskonnal ilma minuta hakkama saada ja iseennast ülearuseks muuta.

Minu arvates loob Stockmanni kliendikeskne ja rahvusvaheline tegevus töötajatele edenemiseks ja kasvamiseks soodsa keskkonna. Stockmanni sarnaseid ettevõtteid ei ole palju ja mul on siiras rõõm kuuluda meeskonda, kes hakkab jaekaubandust uuendama.“