Meie lubadus Sinule

Hea töökoht on hea elu võti

Inimesed on kogu meie tegevuse kese. Saame pakkuda klientidele kõrgel tasemel ostlemiskogemust üksnes siis, kui meie kolleegidel on võimalik teha oma tööd parimal moel ja olla iseenda parimad versioonid. Oleme erinevad inimesed, kellel on ühesugused eesmärgid: arendada jaekaubandust ning võimaldada Stockmanni klientidel saada häid ideid ja teha suurepäraseid oste. Lisaks tahame teha Stockmannist parima koha, kus jaekaubanduse vallas töötada.

Meie tee tulevikku põhineb kolmel väärtusel:
keskendume kliendile, tegutseme julgelt, töötame üheskoos

Lase end inspireerida meie kliendikesksest lähenemisest ja liitu jaekaubanduse tippspetsialistidega

Kui ütleme, et inimesed on kogu meie tegevuse kese, siis mõtleme seda tõsiselt. Lähtume klientidest kõikides meie ettevõtte tegemistes. Meie inimesed on kandev jõud, kelle abil kliendid saavad kõikides müügikanalites kõrgel tasemel ostlemiskogemuse. Igaüks töötab oma ametikohast olenemata selle nimel, et kliente inspireerida ja nende vajadustele vastu tulla.    

Usume, et pidev õppimine aitab inimestel kõige paremini oma ülesannetes edukas olla.  

Igaühes on potentsiaali ja annet ning me kasutame erinevaid võimalusi, et toetada oma inimeste ametialast edasijõudmist. Seepärast arutame Sinuga regulaarselt Sinu tööalast edu ja karjäärisoove. Ühiselt selgitame välja Sinu õppimisvajadused, arendame Sinu pädevusi ja toetame erialast edasijõudmist. Kohapealne väljaõpe, kursustel ja koolitustel osalemine, kolleegidelt õppimine ja e-õpe on mõned näited sellest, kuidas me aitame oma inimestel oskusi täiendada.

Kuna Stockmann võimaldab inimestel teha oma tööd parimal võimalikul moel, on see parim koht, kus õppida, kuidas klientides vaimustust tekitada.  

TOPIAS HOLAPPA

“Imeline on töötada ettevõttes, kus sind innustatakse julgeid valikuid tegema ja klientides vaimustust tekitama. Kõige olulisem on klientidele näidata, et ma hoolin. See võimaldab neil tajuda, et nad saavad kõrgetasemelist teenust. 

Oma potentsiaali täielikku rakendamist võimaldav motiveeriv töökoht

Oleme meeskond, kes usub kogemuste ja oskusteabe jagamisse, et inspireerida üksteist pidevalt meie tööviise täiustama. Inspireerime ja võimestame oma inimesi, et julgustada neid oma ideid väljendama, otsuseid tegema ja uusi ülesandeid võtma.

Oleme pühendunud heade tulemuste saavutamisele – selleks oleme oma edupüüdlustes ambitsioonikad ning kasutame arengu tööriistadena andmeid ja teadmisi. Me julgeme otsuseid teha ja oma tegevust uuendada, kui see on meie klientide heaks vajalik.

Ühtlasi tähendab see, et saame Sulle pakkuda võimalusi karjääris edasi jõuda ja oma unistusi järgida. Nii saad oma potentsiaali täielikult rakendada. Kui Sa oled koos meeskonnaga edukas, siis me tunnustame seda ning kiidame Sind sellisena, nagu Sa oled, ja Sinu hästi tehtud tööd.

Kuigi jaekaubanduses toimuvad kiired muutused, on Stockmann tänu oma spetsialistidele tulevikuks hästi valmis.

Andres Alango

“Mina isiklikult leian, et parim moodus inimesi inspireerida on mõista, mis neid motiveerib, ning anda neile vabadus ise oma tööga seotud otsuseid teha.” 

Ühtse meeskonnana suudame saavutada erakordseid tulemusi 

Me teame, et töökoha suhtes hoiakute kujunemist mõjutavad töökoormuse haldamine, selgus, õhkkond ja tunnustuse väljendamine. Usume siiralt, et ühtse meeskonnana üheskoos töötades on meil võimalik saavutada erakordseid tulemusi. 

Oma juhtide toetamiseks ja juhendamiseks oleme välja töötanud juhtimispõhimõtted. Neli olulist põhimõtet annavad juhtnööre, kuidas igaühe potentsiaali võimalikult hästi arvesse võtta.

 • Me USALDAME oma inimesi ja loome neile võimaluse edukas olla.  
 • Me oleme POSITIIVSED ja pühendunud oma inimestele. 
 • Me suhtleme INIMENE INIMESEGA
 • Me oleme ühiselt TULEMUSLIKUD.

Mõistva suhtumisega kombineeritud usaldus ja positiivsus võimaldavad meie meeskondadel tulemusi saavutada ja edu nimel järjest kõrgemaid sihte seada. 

Meie jaoks tähendab üheskoos töötamine üksteise eest hoolitsemist. Aastal 2023 tulime välja uue heaolu visiooniga, et edendada meeskonnaliikmete seas heaolu. Samuti oleme moodustanud heaolu meeskonnad, kes tegelevad heaolukogemuse tugevdamisega.

Meie töötajate tagasisideküsitluse tulemuste põhjal on Stockmannil töökohana palju tugevaid külgi.  Tööl klientidele rõõmu pakkumine, tööga seotud ootuste selgus, õigus ise oma tööga seotud otsuseid teha, meeskonnasisene koostöö ja võimalus ennast tööl teostada on vaid mõned nendest. 

Mikko Kaunisvirta

Meie mitmekultuuriline meeskond aitab mul arendada nii iseennast kui ka kliendikogemust sellisel moel, mis ei oleks võimalik ainult ühel turul tegutsevas ettevõttes.“

Soovime luua töökohas positiivse ja toetava kultuuri, mis võimaldab väärtustada inimesi sellena, kes nad täna on.

*Töötaja lugu on inglise keeles


Kokkuvõtlikult selline on meie arusaam heast töökohast 

Nüüd Sa tead, kuidas me teeme Stockmannist töökoha, kus luua jäävaid ja väärtuslikke kogemusi. Ja kuidas me tagame, et Stockmann on hea töökoht hea elu jaoks.

  

Praktikas tähendab see järgmist:

 • Sa saad kasutada töös oma tugevusi ja vajaduse korral on Sul alati olemas tugi.
 • Sa saad mõjutada oma töö sisu ja tööaega ning leida hea tasakaalu töö ja eraelu vahel.  
 • Sulle antakse vastutus ja võimalus oma oskusi täiendada ja karjääri kujundada. 
 • Sind tunnustatakse ja hinnatakse heade tulemuste eest.
 • Sa kuulud mitmekesisesse ambitsioonikasse meeskonda, kes on pidevas arengus ja inspireerib üksteist.
 • Sinu juhid hoolivad Sinu heaolust ning aitavad luua inimlikku ja mõistvat õhkkonda.
 • Sinu juhtidel on selged ja õiglased põhimõtted, milles on ühiselt kokku lepitud ja mida rakendatakse kogu ettevõttes, et saavutada eesmärgid, mille oleme üheskoos endale püstitanud.

HEA TÖÖKOHT — HEA ELU. SIIN TULEME MEIE MÄNGu.”

Alates 2019. aastast oleme koos töötanud selle nimel, et muuta Stockmanni tegutsemisviisi. Istusime maha COO Tove Westermarck’iga, et arutada, mida tähendab muutus Stockmannis töötavate inimeste jaoks.

*Töötaja lugu on inglise keeles