Uratarina

Andres Alango

Uudet työskentelytavat muokkaavat vähittäiskaupan tulevaisuutta Stockmannilla

Vähittäiskauppa on erittäin kilpailtu ala, ja se muuttuu jatkuvasti. Uusia toimijoita astuu kentälle jatkuvasti, ja kaikki tekevät paljon töitä vastatakseen asiakkaiden muuttuviin odotuksiin. Andres Alango, joka työskentelee Stockmannilla talousjohtajana, seuraa alan kehitystä aitiopaikalla.

“Menestyäksemme vähittäiskaupassa meidän on oltava asiakkaille ajankohtainen vaihtoehto. Millaisia kokemuksia he etsivät, miten he haluavat tehdä ostoksia, mikä on heille tärkeää koko ostotapahtuman aikana. Siksi kaiken tekemisemme ytimessä on asiakas. Meille tämä tarkoittaa sitä, että kuuntelemme asiakkaitamme tarkoin ja huolehdimme omasta avoimuudestamme muutoksille, joita tarvitsemme voidaksemme palvella asiakkaitamme hyvin.”

”Asiakaskokemuksen personoinnin eteen tehdään ahkerasti töitä”

Stockmann on tehnyt merkittäviä muutoksia organisaatioonsa viimeisen parin vuoden aikana. Sillä on ollut huima vaikutus ihmisten työskentelytapaan.

“Meillä on takanamme vaikeita vuosia, jolloin emme kuunnelleet asiakkaitamme tarpeeksi hyvin. Organisaatiomuutosten myötä olemme nyt ketterämpiä ja pystymme paremmin kuuntelemaan ja vastaamaan asiakkaiden toiveiseen myös personoiduista palveluista ja tuotteista.

Tapa, jolla tarjoamme palveluja ja tuotteita verkkokaupassamme ja myymälöissämme, sekä tapamme yhdistää nämä kokonaisuudet ohittavat suuren osan kilpailijoistamme. Tavoitteemme on aina löytää ratkaisu, joka on asiakkaalle mahdollisimman sopiva. Se tarkoittaa usein juuri personoituja palveluja, tuotteita ja viestintää.”

”Yhdessä tekeminen auttaa kehittymään ammatillisesti

“Tekemämme organisaatiomuutokset tarkoittavat sitä, että ihmiset eri tiimeissä ja yksiköissä työskentelevät yhdessä tuoden yhteen asiantuntijat kaikista toimintamaistamme. Kun yhdessä tehdyillä suunnitelmilla on sama maali, on sovittujen tavoitteiden saavuttaminen helpompaa. Työroolista riippumatta kaikki työskentelevät saman tavoitteen eteen, entistä parempien asiakaskokemusten luomiseksi.

Henkilökohtaisesti minua motivoi aito tiimityöskentely yli rajojen, ja mahdollisuus työskennellä lahjakkaiden ihmisten kanssa eri maista on auttanut minua kehittymään ammatillisesti monilla alueilla. Uuden työskentelytapamme tulokset ovat jo heijastuneet tuloksiin ja mahdollistaneet investoinnit tulevaisuuteen.”

Urapolkuni on ollut täynnä mahdollisuuksia

“Aloin työskennellä Stockmannilla osa-aikaisena apulaisena ja myyjänä eri muotiosastoilla, kun vielä opiskelin. Valmistumisen jälkeen minulle tarjottiin osastopäällikön paikkaa. Siinä roolissa minulla oli mahdollisuus soveltaa oppimiani johtamistaitoja käytännössä. Vuonna 2012 aloitin Stockmannilla kansainvälisen urani, jonka aikana työskentelin erilaisissa ERP-projekteissa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä.

Työni Business Controllerina vuonna 2015 oli jälleen erilainen kokemus, joka vei minut taloushallintoon, ja vuonna 2018 minut ylennettiin Viron toimintojen talousjohtajaksi. Vuoden 2024 alusta lähtien olen työskennellyt nykyisessä roolissani talousjohtajana.

Kun katson taaksepäin, urapolulleni on mahtunut monenlaista oppimista ja tilaisuuksia kehittää tietoja ja taitoja. Matka onkin ollut hieno ja täynnä mahdollisuuksia.”

Haluan tiimini olevan motivoitunut ja tekevän päätöksiä oman työnsä suhteen”

Andres toimii yhtenä Stockmannin lähijohtajista. Siinä roolissa tärkeää on muun muassa inspiroida ja antaa vastuuta tiimille sekä varmistaa, että kaikki työskentelevät kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

”Minusta paras tapa inspiroida ihmisiä on ymmärtää, mikä heitä motivoi, ja antaa heille vapaus tehdä päätöksiä oman työnsä suhteen. Me Stockmannilla pyrimme myös läpinäkyvyyteen päätöksentekoprosessissa, mikä on hyvä tapa motivoida ihmisiä ja rakentaa luottamusta.

Luottamus on kaiken perusta, ja oppimista tapahtuu siellä, missä virheet ovat sallittuja. Päämääräni on oikeastaan auttaa tiimiäni toimimaan ilman minua ja tehdä itsestäni tarpeeton.

Mielestäni Stockmannin asiakaslähtöinen ja kansainvälinen toiminta tarjoaa työntekijöille suotuisan paikan kukoistaa ja kasvaa. Stockmannin kaltaisia yrityksiä ei ole montaa, ja olen iloinen ollessani osa tiimiä, joka uudistaa vähittäiskaupan alaa.”