tunnustamine ja premeerimine

Stockmanni tasustamispõhimõtete kohaselt on tasustamise eesmärk edendada Stockmannis lühi- ja pikaajalist majanduslikku edukust, aktsionäride väärtust ja tulemuskultuuri ning suurendada Stockmanni konkurentsivõimet vajalike töötajate leidmisel, palkamisel ja hoidmisel. Meie juhtpõhimõtted on läbipaistvus, võrdsus ja õiglus.

HÜVED

Heaolu

Meie inimeste heaolu on prioriteet. Kasvatame heaolu iga päev ühiselt töötades, üksteise eest hoolitsedes ning oma väärtuste ja juhtimispõhimõtete järgi elades. 


 • Heaolu käsitlevad õpetlikud nõuanded ja kohtumised
 • Vaimse tervise toetus
 • Puhkeruumid
 • Kontoritöötajatele võimalusel hübriidtöö ja paindlik tööaeg
 • Lisapuhkus vastavalt tööstaažile
 • Kord aastas toimuv pidu igas riigis
 • Meeskonna üritused

Personali soodustused

Pakume oma meeskonna liikmetele võimalust saada meie tooteid ja teenuseid soodushinnaga, et nad saaksid nende eeliseid ise kogeda ja jagada häid kogemusi.


 • Stockmanni töötajate lojaalsusprogramm (soodustus 10–20%)
 • Lindex kontserni ja partnerite lojaalsusprogramm, 5–20% (Stockmann, Lindex, Hugo Boss jne)
 • Lõunasöögi soodustused

MOTIVEERIVAD HÜVED

Mõtestatud töö

Meeskonna liikmete pühendumise ja heaolu soodustamiseks on oluline luua tööl keskkond, kus inimesed saavad rakendada oma ainulaadseid tugevusi. Meie meeskonna liikmete erinevaid andeid, oskusi ja võimeid märgates ja tunnustades me edendame kaasatuse ja kuuluvuse tunnet ning ühtlasi võimaldame inimestel anda endast parima. Kui meeskonna liikmed saavad kasutada oma tugevusi, tunnevad nad suuremat rahulolu ja mõtestatust.


 • Inspireerivad üritused strateegia ja juhtimise teemal
 • Kindlaks määratud väärtused ja juhtimispõhimõtted
 • Edudialoogid ja tagasiside olulise suunanäitajana
 • Innovatsioon, osalemine erinevates foorumites, projektides, õpikodades
 • Meeskonna liikmete arvamus (tagasisideküsitlus, kohtumised jne)

Õppimisvõimalused

Stockmannis usume, et jaekaubanduses ja kauplejatena edukas olemiseks peame pidevalt õppima. Oleme veendunud, et igaühel meist on annet ja potentsiaali õppida ja oma erialal edasi areneda. Me võtame raskusi kui võimalusi ja oleme motiveeritud iga päev midagi uut õppima.


 • Kogemuste vahetamise kohtumised juhtidele
 • Kohapealse väljaõppe ja mentorluse tugi
 • Ettevõttesisesed karjääri/töövarju päevad
 • Meeskondade koolituseelarved erialaseks enesetäiendamiseks
 • Toote- ja kaubamärgi koolitused
 • Kaupmeheliku mõtteviisi koolitus
 • Digioskuste koolitus
 • Coursera õppeplatvorm

Juhtimine

Usume, et juhtimine mõjutab meeskonna liikmete tööelu kogemust. Juht saab tagada suurepärase tööõhkkonna, luua selgust, hallata töökoormust, jagada tunnustust ning anda arengut toetavat tagasisidet. Oleme Stockmannis sõnastanud väärtused ja juhtimispõhimõtted ning tegeleme pidevalt juhtide arendamisega.


 • Juhtimispõhimõtted 
 • Juhtimispäevad
 • Erinevad õppimisvõimalused juhtidele