Pääkuva Stockmann

Tunnustus ja palkitseminen

Stockmannin palkitsemiskokonaisuuden tavoitteena on edistää taloudellista menestystä, osakkeenomistajille tuotettua arvoa ja onnistumisen kulttuuria Stockmannilla pitkällä ja lyhyellä aikavälillä sekä parantaa Stockmannin kilpailukykyä houkuttelemalla ja sitouttamalla päteviä työntekijöitä. Läpinäkyvyys, tasa-arvo ja reiluus ovat keskeisiä periaatteita.

Edut

Hyvinvointi

 Tiimiläisten hyvinvointi on meille ykkösasia. Rakennamme hyvinvointia tekemällä yhteistyötä, huolehtimalla toisistamme ja elämällä arvojemme ja johtamisen periaatteidemme mukaan. Jokaisesta Stockmannin toimipaikassa toimii Hyvinvointitiimi.


 • Koulutus- ja hyvinvointivinkit
 • Rentoutumishuoneet
 • 4–8 tunnin työvuorot myynnissä/varastossa
 • Hybridi- ja joustotyöaika toimistotyöntekijöille
 • Vuosittaiset juhlat joka maassa
 • Tiimitapahtumat
 • Varhaisen välittämisen malli
 • Mielenterveystuki
 • Työpaikkaristiriitojen ratkaisumalli
 • Työkyvyn tukemisen toimintamalli

Henkilökunta-alennukset

Tarjoamme tiimiläisille mahdollisuuden nauttia inspiroivista tuotteistamme ja palveluistamme alennettuun hintaan, jolloin jokainen voi kokea edut itse ja jakaa hyviä kokemuksiaan.


 • Stockmann-tiimiläisten henkilöstöetu (10–20 % alennusta)
 • Lindex-konsernin ja kumppaneiden edut (5–20 %; Stockmann, Lindex, Euronics, Hugo Boss ja muut kumppanimme)

Motivoivat edut

Merkityksellinen työ

Työympäristö, jossa yksilöt voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan, on tärkeä osallisuuden ja tiimiläisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tunnistamalla ja arvostamalla talomme osaajia, edistämme inkluusiota ja yhteenkuuluvuutta. Omien vahvuuksien käyttäminen työssä lisää työtyytyväisyyttä ja oman työn merkityksellisyys kasvaa.


 • Inspiroiva asiakaskeskeinen strategia ja säännölliset henkilöstöinfot
 • Työskentelytapoja ohjaavat arvot ja johtamisen periaatteet
 • Onnistumiskeskustelut ja säännöllinen palaute kehittymisen tukena
 • Innovointi, osallistuminen eri tavoin kehitystyöhön kuten projektit, työpajat, opintopiirit
 • Tiimiläisten kokemuksen kuunteleminen (henkilöstötutkimukset, tiimitapaamiset, tiimien kehityssuunnitelmat)

Oppimismahdollisuudet

Me Stockmannilla uskomme, että menestyäkseen kaupan alalla ja kauppiaana on panostettava jatkuvaan oppimiseen. Uskomme, että meillä kaikilla on kyky oppia uutta ja kehittyä omassa työssään. Näemme haasteet mahdollisuuksina, virheet oppimisen paikkoina ja haluamme oppia jotain uutta, joka päivä.


 • Kauppiasvalmennukset
 • Tuote- ja brändikoulutukset
 • Työssäoppiminen ja kollegoitten tuki
 • Stockmannin sisäiset urapäivät, työvarjostukset ja mentorit
 • Opintopiirit
 • Oppimismaailman verkkokoulutusmateriaalit 24/7
 • Coursera-oppimisalusta 24/7
 • Oppisopimuskoulutus
 • Share & Learn -valmennukset lähijohdolle
 • Koulutusbudjetit tiimien ammatilliseen kasvun tukemiseen

Johtajuus

Uskomme, että johtamisella vaikutamme tiimiläisten kokemukseen työelämästä. Lähijohtajat varmistavat, että työilmapiiristä rakentuu turvallinen, työtehtävät ovat selkeitä, työkuorma on hallittavissa, tiimissä osoitetaan arvostusta, annetaan tunnustusta ja palautetta. Stockmannilla johdetaan arvojen kautta, ja tärkeimmät johtamisen periaatteet ohjaavat tekemistä. Kehitämme jatkuvasti lähijohtajiemme osaamista.


 • Arvot ja johtamisen periaatteet ohjaavat työskentelyä
 • Leadership Days kaksi kertaa vuodessa
 • Palautteen kerääminen säännöllisesti johtamisesta Stockmannilla
 • Useita yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia tarjolla
 • Oppisopimuskoulutus