Lupauksemme sinulle

Hyvä työpaikka on avain hyvään elämään

Ihmiset ovat kaiken toimintamme keskipiste. Kun tiimiläiset pystyvät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavat olla parhaita versioita itsestään, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme huipputason ostoskokemuksia. Olemme moninainen joukko ihmisiä, mutta meillä on yhteiset tavoitteet: kehittää vähittäismyyntitoimintaa ja tarjota Stockmannin asiakkaille inspiraatiota ja mahtavia ostoselämyksiä. Haluamme myös tehdä Stockmannista parhaan työpaikan vähittäismyynnissä.

Matkamme kohti tulevaisuutta perustuu kolmeen arvoomme:
Keskityn asiakkaaseen, toimin rohkeasti ja teemme yhdessä

Inspiroidu asiakaslähtöisestä toimintatavastamme ja liity vähittäismyynnin huippuammattilaisten joukkoon

Kun sanomme stockalaisten olevan kaiken keskipiste, todella tarkoitamme sitä. Olemme asettaneet henkilökunnan kaiken liiketoimintamme ytimeen. Stockalaiset varmistavat asiakkaillemme huipputason ostoskokemukset kaikissa kanavissa. Kaikki stockalaiset tehtävästä riippumatta varmistavat, että voimme inspiroida asiakkaitamme ja täyttää heidän tarpeensa. 

Uskomme, että jatkuva oppiminen on polku yhteiseen menestykseen.

Jokaisella meistä on potentiaalia ja osaamista, ja tuemme stockalaisten urakehitystä monin tavoin. Siksi keskustelemme säännöllisesti työssä onnistumisestasi ja omista uratoiveistasi. Tunnistamme yhdessä oppimistarpeet ja kehitämme osaamistasi sekä tuemme ammatillista kasvuasi. Työssä oppiminen, osallistuminen kursseille ja koulutusohjelmiin, vertaisoppiminen ja verkkokoulutukset ovat esimerkkejä keinoista, jolla tuemme stockalaisten osaamisen kehitystä.

Varmistamme, että tiimiläisemme pystyvät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin Stockmann on paras paikka oppia tekemään vaikutus asiakkaisiin.

TOPIAS HOLAPPA

On mahtavaa työskennellä yrityksessä, jossa minua kannustetaan tekemään asiakkaisiin vaikutus rohkeilla päätöksillä. Tärkeintä on osoittaa asiakkaille, että välitän. Se luo heille tunteen huippupalvelusta.”

Motivoiva työpaikka auttaa saavuttamaan täyden potentiaalin

Me uskomme tiiminä kokemuksien ja osaamisen jakamiseen ja toistemme innoittamiseen, jotta pystymme jatkuvasti parantamaan työtapojamme. Kannustamme inspiroimisen ja voimaannuttamisen kautta tiimiläisiä jakamaan ideoitaan, tekemään päätöksiä ja ottamaan uusia asioita vastuulleen.

Olemme sitoutuneita hyvien tulosten saavuttamiseen. Se onnistuu, kun menestystä tavoitellaan kunnianhimoisesti ja dataa ja havaintoja hyödynnetään työkaluina kehityksessämme. Uskallamme tehdä päätöksiä ja uudistaa liiketoimintaamme tarpeen mukaan siten, että siitä on etua asiakkaillemme.

Voimme tarjota sinulle mahdollisuuksia edetä urapolullasi ja tavoitella unelmiasi. Näin yllät täyteen potentiaaliisi. Ja kun sinä ja tiimisi menestytte, annamme siitä tunnustusta ja juhlistamme sinua omana itsenäsi ja tiimiläisenä.

Vaikka ala muuttuu nopeasti, ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta Stockmann on valmis tulevaisuuteen.

Andres Alango

”Minusta paras tapa inspiroida ihmisiä on ymmärtää, mikä heitä motivoi, ja antaa heille vapaus tehdä päätöksiä oman työnsä suhteen.”

Tiiminä pääsemme upeisiin tuloksiin

Työkuorman hallinta, selkeys, työilmapiiri ja arvostuksen osoittaminen ovat tärkeitä tekijöitä siinä, millaisena työpaikka koetaan. Uskomme, että yhteistyö ja työskentely yhtenä tiiminä auttavat meitä pääsemään mahtaviin tuloksiin.

Olemme kehittäneet lähijohtajiemme tueksi johtamisen periaatteet. Neljä perusperiaatetta ohjaavat toimintaa ja varmistavat, että kunkin tiimiläisen potentiaali otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.

 • LUOTAMME ihmisiin ja mahdollistamme heidän menestyksensä.
 • Kannustamme MYÖNTEISYYTEEN ja olemme sitoutuneita tiimiläisiimme.
 • Toimimme IHMINEN IHMISELLE.
 • Teemme TULOSTA yhdessä.

Luottamus, positiivisuus ja empatia ovat tekijät, joiden avulla tiimimme pystyvät yltämään tavoitteisiinsa ja nostamaan rimaa pyrkiessään menestykseen.

Tiimityöskentely tarkoittaa meille toisistamme huolehtimista. Julkaisimme vuonna 2023 uuden hyvinvoinnin vision, joka auttaa edistämään tiimiläisten hyvinvointia. Olemme myös perustaneet hyvinvointitiimejä, jotka pyrkivät parantamaan kokemusta hyvinvoinnista.

Työntekijäkyselystämme selvisi, että tiimiläisten mielestä Stockmannilla on monenlaisia vahvuuksia työnantajana.  Niistä muutamia ovat mahdollisuus ilahduttaa asiakkaita työssä, selkeät työhön liittyvät odotukset, mahdollisuus tehdä päätöksiä omasta työstä, yhteistyö tiimissä ja mahdollisuus toteuttaa itseään työssä.

Mikko Kaunisvirta

”Monikulttuurinen tiimimme auttaa minua kehittämään itseäni ja asiakaskokemusta tavalla, joka ei olisi mahdollinen, jos yritys toimisi vain yksillä markkinoilla.”

Olemme sitoutuneet luomaan positiivisen ja tukea tarjoavan yrityskulttuurin, jossa jokainen saa olla oma itsensä.


Tiivistetysti – tältä hyvä työpaikka näyttää

Nyt tiedät, miten teemme Stockmannista työpaikan, jossa voit luoda kestäviä ja arvokkaita kokemuksia, ja miten varmistamme, että Stockmann on hyvän elämän työpaikka.

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia asioita:

 • Voit hyödyntää vahvuuksiasi työssäsi ja saat tukea aina kun sitä tarvitset.
 • Voit vaikuttaa työsi sisältöön ja työaikoihin ja löytää siten hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välille.
 • Saat vastuuta ja mahdollisuuksia kehittää taitojasi ja edetä urapolulla.
 • Saat tunnustusta hyvistä suorituksista.
 • Olet osa moninaista, kunnianhimoista tiimiä, joka kehittyy jatkuvasti ja jonka jäsenet inspiroivat toisiaan.
 • Lähijohtajat välittävät hyvinvoinnistasi ja auttavat luomaan inhimillisen ja empaattisen ilmapiirin.
 • Lähijohtajat noudattavat selkeitä ja reiluja periaatteita, joista on sovittu yhteisesti ja jotka ovat käytössä koko yrityksessä. Näin varmistetaan, että pääsemme yhteisesti sovittuihin tavoitteisiimme.

Hyvän elämän työpaikka – työpaikka, jossa luomme kestäviä ja arvokkaita kokemuksia työpaikkaa hakeville ja meillä jo työskenteleville.