Atzinība un apbalvojumi

Pamatojoties uz Stockmann atalgojuma politiku, atalgojuma mērķis ir veicināt īstermiņa un ilgtermiņa finansiālos panākumus, ieinteresēto personu vērtību un kultūru Stockmann, kā arī stiprināt Stockmann konkurētspēju, piesaistot, iesaistot un saglabājot nepieciešamos talantus. Caurspīdīgums, vienlīdzība un godīgums ir mūsu galvenie principi.

PRIEKŠROCĪBAS

Labbūtība

Darbinieku labbūtība ir mūsu prioritāte. Mēs ik dienu stiprinām labbūtību, strādājot kopā, rūpējoties cits par citu un rīkojoties saskaņā ar mūsu vērtībām un līderības principiem. 


 • Izglītojoši padomi un nodarbības par labbūtību
 • Mentālās veselības atbalsts
 • Veselības apdrošināšana
 • Atpūtas telpas
 • 4–8 stundu maiņas pārdošanas/noliktavas darbiniekiem
 • Darbs attālināti un klātienē, un elastīgs darba laiks biroja darbiniekiem
 • Ikgadējās svinības
 • Komandas saliedēšanas pasākumi
 • Papildu 20 minūšu pārtraukums (atkarībā no darba laika)
 • Papildu brīvdienas par darba stāžu

Darbinieku atlaides

Darbiniekiem nodrošinām iespēju iegādāties mūsu produktus un pakalpojumus ar atlaidi, ļaujot pašiem pirmajiem izjust priekšrocības un pastāstīt par to citiem


 • Stockmann darbinieku lojalitātes programma (10–20 % atlaide)
 • Lindex grupas un partneru lojalitātes programma (5–20 %) (Stockmann, Lindex, Hugo Boss u. c.)
 • Pusdienu atlaides

MOTIVĒJOŠI IEGUVUMI

Jēgpilns darbs

Radot darba vidi, kurā ikviens var parādīt savas stiprās puses, veicinām darbinieku iesaisti un labbūtību. Ieraugot un novērtējot dažādus darbinieku talantus, prasmes un spējas, mēs ne vien veicinām iekļaujošu vidi un piederības sajūtu, bet arī mudinām darbiniekus strādāt no sirds. Ja darbinieki var izmantot savas spējas, viņi jūt lielāku piepildījumu un jēgu.


 • Iedvesmojoša stratēģija un līderu tikšanās
 • Noteiktas vērtības un līderības principi
 • Sasniegumu dialogi un atsauksmes kā galvenais motivātors
 • Inovācijas, dalība dažādos forumos, projektos, darbnīcās
 • Darbinieka iespēja izteikties (barometra aptaujā, sapulcēs u.c.)

Mācību iespējas

Stockmann mēs esam pārliecināti – lai gūtu panākumus mazumtirdzniecībā un pārdošanā, ir nemitīgi jāmācās. Mēs ticam, ka katram ir talants un potenciāls apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties. Mēs uzskatām, ka izaicinājumi ir iespējas un esam motivēti ik dienu apgūt ko jaunu.


 • Dalies & Mācies sesijas vadītājiem
 • Mācīšanās darbavietā un mentora atbalsts
 • Iekšējās karjeras/ēnu dienas
 • Komandas mācību budžets profesionālajai izaugsmei
 • Apmācības par produktiem, zīmoliem un servisiem
 • “Kā pārdot sev un citiem” mācības
 • Digitālo prasmju apmācības 
 • Coursera mācību platforma 

Līderība

Mēs ticam, ka līderība ietē komandu darba pieredzi. Līderis spēj radīt lielisku darba atmosfēru, skaidrību, pārvaldīt darba slodzi, nodrošināt atzinību un novērtējumu, kā arī sniegt atsauksmes izaugsmes veicināšanai. Mēs esam izstrādājuši vērtības un līderības principus un turpinām pastāvīgi strādāt pie līderu izaugsmes.


 • Līderības principi    
 • Līderības dienas
 • Dažādas mācību iespējas vadītājiem