Mūsu solījums

Laba darbavieta ir labas dzīves pamatā

Cilvēki ir centrā it visam, ko darām. Mēs varam piedāvāt augstākā līmeņa iepirkšanās pieredzi tikai tad, ja mūsu darbinieki strādā labākajā iespējamā veidā un arī personīgi pauž savas labākās īpašības. Mēs esam dažādi cilvēki ar kopīgiem mērķiem – attīstīt mazumtirdzniecību un nodrošināt Stockmann klientiem iedvesmu un lielisku iepirkšanos. Un padarīt Stockmann par labāko darbavietu mazumtirdzniecībā. 

Mūsu nākotne balstās uz mūsu trīs vērtībām: 
Fokuss uz klientu, Rīkoties drosmīgi un Komandas darbs 

Iedvesmojies no mūsu, uz klientiem fokusētām darbībām, un pievienojies labākajiem mazumtirdzniecības speciālistiem

Kad mēs sakām, ka cilvēki ir visu mūsu darbību centrā, mēs patiesi tā arī domājam. Lai ko mēs darītu uzņēmējdarbības jomā, klienti vienmēr ir galvenie. Darbinieku komandas spēj nodrošināt augstākā līmeņa iepirkšanās pieredzi visos mūsu kanālos. Ikviens, neatkarīgi no sava amata, rūpējas par to, lai spētu iedvesmot klientus un apmierināt viņu vajadzības.   

Mēs ticam, ka nepārtraukta mācīšanās var palīdzēt darbiniekiem sasniegt labus rezultātus.  

Katram ir potenciāls un talants un mēs veicinām darbinieku karjeras izaugsmi dažādos veidos. Tāpēc regulāri pārrunājam sasniegumus darbā un vēlmes turpmākajai karjeras izaugsmei. Kopā nosakām nepieciešamo mācību virzienu, lai attīstītu tavas kompetences un veicinātu profesionālo izaugsmi. Iespēja mācīties darbavietā, dalība kursos un apmācību programmās, mācīšanās no kolēģiem un mācības tiešsaistē – to visu mēs piedāvājam, lai palīdzētu darbiniekiem attīstīt prasmes.

Mēs nodrošinām, lai darbinieki varētu strādāt labākajā iespējamā veidā, un tas padara Stockmann par vietu, kur mācīties kā klientiem nodrošināt neatkārtojamu iepirkšanās pieredzi

TOPIAS HOLAPPA

“Strādāt uzņēmumā, kurā tevi mudina pieņemt drosmīgus lēmumus, lai radītu neatkārtojamu sajūtu klientiem, ir brīnišķīgi. Svarīgākais ir parādīt klientiem, ka man rūp. Tas sniedz pārliecību, ka spējam nodrošināt augstākā līmeņa pakalpojumus.” 

Motivējoša darbavieta, kas ļauj pilnībā īstenot potenciālu 

Mūsu komanda ir pārliecināta, ka daloties pieredzē un zināšanās, mēs cits citu iedvesmojam pastāvīgi uzlabot savu darbu. Iedvesma un iedrošinājums rosina darbiniekus izklāstīt savas idejas, pieņemt lēmumus un uzņemties jaunus pienākumus.

Mēs esam apņēmušies sasniegt labus rezultātus un to darām, drosmīgi tiecoties pretī panākumiem un izmantojot datus un tendenču pārskatus, lai plānotu turpmāku attīstību. Mēs uzdrošināmies pieņemt lēmumus un pārskatīt uzņēmējdarbību, kad tas nepieciešams klientu pieredzes uzlabošanai. 

Tas arī nozīmē, ka varam piedāvāt iespējas attīstīt karjeru un piepildīt sapņus. Šādi Tu vari pilnībā īstenot personīgo potenciālu. Kad Tu un Tava komanda gūst panākumus un sasniedz labus rezultātus, mēs to novērtējam un pasakāmies.  

Mazumtirdzniecības nozare mainās strauji un mūsu speciālisti ir gatavi Stockmann nākotnes izaugsmei.  

Andres Alango

“Es uzskatu, ka labākais veids kā iedvesmot cilvēkus, ir saprast, kas viņus motivē, un dot brīvību pieņemt lēmumus, kas attiecas uz viņu darbu” 

Kopā mēs varam sasniegt izcilus rezultātush exceptional results 

Mēs zinām, ka darba apjoms, skaidrība, atmosfēra un novērtējums veido Tavu sajūtu par darbavietu. Mēs esam pārliecināti, ka strādājot vienotā komandā, varam sasniegt izcilus rezultātus.  

Lai sniegtu atbalstu un virzītu mūsu vadītājus, mēs izstrādājām Līderības principus. Četri galvenie principi sniedz norādes, lai nodrošinātu, ka ikviena darbinieka potenciāls tiek maksimāli īstenots.  

 • Mēs UZTICAMIES mūsu cilvēkiem un dodam iespēju gūt panākumus  
 • Mēs pieņemam POZITIVITĀTI un atbalstām darbiniekus 
 • Mēs mijiedarbojamies CILVĒKS AR CILVĒKU
 • Mēs sasniedzam REZULTĀTUS 

Uzticība un pozitīvisms kopā ar empātiju ļauj mūsu komandām sasniegt labus rezultātus un pacelt latiņu, lai veicinātu jaunus panākumus.  

Mums kopīgs darbs nozīmē rūpēties citam par citu. 2023. gadā ieviesām jaunu labbūtības vīziju, lai to veicinātu mūsu darbinieku vidū. Esam arī izveidojuši atsevišķas komandas, kuru uzdevums ir stiprināt labbūtības pieredzi.  

Darbinieki aptaujā atzinuši, ka Stockmann kā darbavietai ir daudz priekšrocību.  Iespēja iepriecināt klientus, skaidras norādes attiecībā uz darbu, spēja pieņemt lēmumus, sadarbība komandā un iespēja darbā īstenot savu potenciālu – tās ir tikai dažas no nosauktajām.  

Mikko Kaunisvirta

“Mūsu komandā pārstāvētas vairākas kultūras un tas palīdz attīstīties gan personīgi, gan pilnveidot klientu pieredzi, un tas nebūtu iespējams uzņēmumā, kas darbojas tikai vienā tirgū.” 

Mēs esam apņēmušies radīt pozitīvu un atbalstošu darbavietu, kurā novērtējam katra cilvēka individualitāti.  


Mūsuprāt šāda ir laba darbavieta

Tagad Tu zini, kā veidojam Stockmann par darbavietu, kurā vari gūt ilgstošu un vērtīgu pieredzi. Un kā mēs rūpējamies, lai Stockmann kļūtu par labu darbavietu labai dzīvei.  

Praksē tas nozīmē:  

 • Tu vari darbā parādīt savas stiprās puses un vienmēr saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams  
 • Tu vari ietekmēt darba saturu un darba laiku, radot veiksmīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru  
 • Tev tiks uzticēta atbildība un sniegtas iespējas attīstīt savas prasmes un kāpt pa karjeras kāpnēm 
 • Tavi sasniegumi tiks novērtēti  
 • Tu esi daļa no daudzveidīgas, mērķtiecīgas komandas, kas nemitīgi attīstās un cits citu iedvesmo
 • Tavi vadītāji rūpējas par tavu labbūtību un palīdz radīt cilvēcīgu, empātisku gaisotni
 • Taviem vadītājiem ir skaidri un godīgi darba principi, kas kopīgi saskaņoti un piemēroti visā uzņēmumā, lai nodrošinātu, ka mēs sasniedzam kopīgi izvirzītos mērķus 

laba darba vieta-laba dzīve. šeit mēs redzam sevi.”

Kopš 2019.gada strādājm kopā, lai veidotu Stockmann par to, kas tas ir šobrīd. Mēs pārrunājāmies ar COO, Tove Westermarck, ko pārmaiņas nozīmē Stockmann darbiniekiem.